Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

Verpleegkundigen

De MS-verpleegkundige is een gespecialiseerde neurologieverpleegkundige die bijdraagt aan de zorg en begeleiding van MS-patiënten. Zij wordt gezien als het eerste aanspreekpunt in de zorg rond MS en heeft vooral een coördinerende rol in het schema van verwijzingsroutes en verantwoordelijkheden. Zij heeft overzicht over alle zorgaanbieders in het netwerk.Na inventarisatie van de problemen die de patiënt ervaart kan zij de patiënt adviseren in de verder te volgen route. Zij richt zich niet alleen op de zelfzorg van de patiënt, maar ook  op de mantelzorg. Zij geeft voorlichting over de ziekte en medicatie, tevens begeleidt ze het ziekteproces en het gebruiken van geneesmiddelen en geeft praktische adviezen.

Contact:

Verpleegkundig specialist MS-Centrum Twente / MST te Enschede

Astrid Slettenaar astrid
Poli 40 neurologie

Postbus 5000
7500 KA Enschede
053-4872869

a.slettenaar@mst.nl

www.mscentrumtwente.nl

 

MS-verpleegkundige Ziekenhuisgroep Twente

Petra Greftenhuis

 Postbus 7600
7600 SZ Almelo
P.Greftenhuis@zgt.nl 

088-7084320 (loc.Almelo)

088-70885076 (loc.Hengelo)