Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

Thuiszorgthuiszorg

De Thuiszorg biedt behalve algemene adviezen ook specifieke ondersteuning en voorlichting over de gevolgen van MS in de thuissituatie.Een aantal (wijk)verpleegkundigen zijn deskundig op het gebied van de begeleiding van mensen met MS en hun partner en/of gezin.
Ook geven zij spuitinstructie rondom interferoninjecties. Tijdens een huisbezoek beantwoorden zij vragen en geven zij advies hoe om te gaan met MS in het dagelijks leven en de daarbij behorende specifieke klachten.
Er wordt daarbij naar de gehele gezinssituatie gekeken.De (wijk)verpleegkundigen geven adviezen over de belasting van de partner/mantelzorger.
Bovendien kunt u bij hen terecht voor tips en adviezen over een zinvolle dagbesteding. De verpleegkundigen zijn bekend met de sociale kaart en weten bij wie de cliënt terecht kan met welke vragen.
Daarnaast is het mogelijk om bij een terugval van de ziekte, thuis behandeld te worden met een Methylprednisolonkuur.

Wat zijn de kosten?
De advies-, instructie, en voorlichtingshuisbezoeken (AIV) zijn gratis.
Voor de thuisbehandeling met Methylprednisolon geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en er is ook een CIZ-indicatie nodig.

Financiering
Thuiszorg wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), ziekenhuisverplaatste zorg en de WMO. De uitvoering van deze wet is in handen van zogenaamde zorgkantoren. Voor het aanvragen van vergoeding voor Thuiszorg of Persoonsgebonden Budget dient u zich te wenden tot het (AWBZ) zorgkantoor Twente.

Diensten Thuiszorg
•  Verpleging en verzorging en huishoudelijke verzorging (WMO)
•  Dagstructurering en ergotherapie.
•  Voedingsvoorlichting, dieetadvisering en maaltijdservice.
•  Sociale Alarmering (EHBA)
•  Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
•  Stichting Extra Thuiszorg, particuliere hulp, niet gesubsidieerde thuiszorg en zorg volgens het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Dag en nacht inzetbaar.

Contact:

Liviolivio
Boulevard 1945 nr 460
Postbus 448
7500 AK Enschede
0900-9200
www.livio.nl
info@livio.nl

Zorgaccent-Thuiszorg Noord West Twentezorgaccent
Bellavistastraat 3
7604 AD Almelo
0900 0678 (lokaal tarief )
www.zorgaccent-tnwt.nl
info@zorgaccent-tnwt.nl      

Carint Reggelandgroepcarint
Boortorenweg 20
7554 RS Hengelo OV
074 3677000
www.carintreggelandgroep.nl
info@carintreggelandgroep.nl     

Zorgkantoor Twente
Postbus 477
7500 AL Enschede
Algemeen
tel: 088-2224040
fax: 053-4853264
www.zorgkantoor.nl/adressen.html