Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

SIZ Twente steunpunt

Het SIZ Twente is een organisatie die ondersteuning biedt aan mantelzorgers in alle leefdtijden en in alle categorieen van zorg en chronische ziekten en aandoeningen.

Als mantelzorger ondersteunt u uw naaste:
De hulp en ondersteuning die u uit liefde of persoonlijke betrokkenheid geeft, wanneer een naaste langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is, wordt mantelzorg genoemd.

Meestal wordt het verlenen van mantelzorg als iets vanzelfsprekends beschouwd. U hebt het er”graag” voor over. Soms hebt u als naaste gewoon geen keus; u moet wel de zorg op u nemen.  Vaak gaat het om de zorg voor een partner, vader, moeder of kind. Maar het kan ook gaan om vrienden, kennissen of buren.

Zorg is vaak intensief, er wordt regelmatig zwaarder, doordat bv beperkingen toenemen of regeltaken meer tijd in beslag gaan nemen. Denk hierbij ook aan alle kleine zaken die veelal tussendoor geregeld worden.
Mantelzorgers kunnen overbelast raken, wanneer de zorgtaken al hun tijd en energie in beslag gaan nemen. Het is daarom van belang dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen.

Het SIZ Twente biedt gratis ondersteuning aan om je te helpen je zorgtaken goed te combineren met je andere taken. Deze hulp kan bestaan uit:
•    Informatie
•    advies en begeleiding
•    emotionele ondersteuning
•    educatie, Groepsactiviteiten en cursussen,
•    praktische hulp
•    respijtzorg, tijdelijk uit handen nemen van zorgtaken door vrijwilligers.

Specifiek wordt er binnen SIZ Twente aandacht besteed aan jongeren van 4 t/m 21 jaar, die opgroeien in een gezin waar een ouder,broer en/of zus extra zorg nodig heeft. Voor hun worden er op leeftijdscategorie activiteiten georganiseerd.
Het SIZ Twente heeft steunpunten in 10 Twentse Gemeentes.
Kijk voor het steunpunt bij u in de buurt op www.SIZTwente.nl of neem contact op met:

 

Stichting Informele Zorg Hengelo steun 
Deldenerstraat 59.
7550 BC Hengelo
074-2914224
info@siztwente.nl