Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

De Neurologen

Een neuroloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met ziekten van het zenuwstelsel en de spieren. De neuroloog heeft vooral als taak het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan, het organiseren van de verwijzing naar andere specialismen en instanties. Hij is vooral in de eerste fase van een ziekte het belangrijkste aanspreekpunt.

De neuroloog werkt intensief samen met de MS-verpleegkundige en de revalidatie-arts. Hun aandeel in de behandeling van de individuele patiënt zal verschillend zijn en sterk afhangen van de toestand van de patiënt en zijn behoeften.

Contact:

Medisch Spectrum Twente te Enschede mst

Drs. J.H.R. Vliegen
Poli 13 KNF
053-4872810

Dr. J. Nihom
Poli 40 Neurologie
053-4872850
Haaksbergerstraat 55
7513 ER Enschede

www.mscentrumtwente.nl

Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo

Drs. A.E.L. van Golde
Neurologie, route 0.5
0546-694320
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
www.zgt.nl