Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

Wijkracht (Hengelo/Borne)

Consulenten van Wijkracht geven onafhankelijke informatie en advies betreffende vragen op alle terreinen van het dagelijks leven bijvoorbeeld wonen, werk, onderwijs, inkomen, sociale voorzieningen, vervoer, vrije tijd in relatie tot de beperking of ziekte. 

Consulenten geven kortdurende dienstverlening op alle terreinen van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: 

•  Hulp bij het goed formuleren van een vraag. 

•  Ondersteuning bij toeleiding naar de juiste zorg in alle levensfasen. 

•  Adviezen bij de opvoeding van een gehandicapt kind. 

•  Adviezen bij het zelfstandig wonen. 

•  Hulp bij het verkrijgen van zorg en de betaling daarvan (o.a. PGB). 

•  Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning. 

•  Ondersteuning bij het vinden van goede begeleiding bij persoonlijke problemen. 

•  Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziekenfonds. 

De ondersteuning is voor iedereen toegankelijk en gratis. 

Contact: 

Locatie Borne

Kulturhus de Bijenkorf
Marktstraat 23
7622 CP  Borne
telefoon: 088 - 945 57 22

 

Locatie Hengelo

Deldenerstraat 20
7551 AG  Hengelo
telefoon: 074 - 245 91 31 (Zorgloket)
telefoon: 088 - 945 57 22 (receptie Wijkracht)

 

Wijkteams Enschede

Naar aanleiding van de vraag die u heeft gesteld, maken we een afspraak met u. Het kan soms even duren voordat deze afspraak plaatsvindt. Als u voor de eerste keer op gesprek komt, raden wij u aan om u hier op voor te bereiden. Hoe verloopt dit eerste gesprek? 

Tijdens het gesprek proberen we te ontdekken waar u mee zit. Daarom stellen we allerlei vragen, zoals:


• Wat is uw belangrijkste vraag, wat is uw probleem?
• Waarom is dit voor u een probleem?
• Wat is nog meer belangrijk om te bespreken?
• Heeft u in het verleden vaker met dit probleem te maken gehad?
• Welke oplossing ziet u zelf?
• Wat kunt u zelf of wat kan uw omgeving bijdragen aan een oplossing?
• Wat verwacht u van het Wijkteam?

U kunt alvast nadenken over uw antwoord op deze vragen. Heeft u zelf een plan gemaakt voor de ondersteuning die u nodig heeft? Dan kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Contact: 

053 - 481 79 00

Postbus 20, 7500 AA Enschede

info@wijkteamsenschede.nl

U kunt ook het inloopspreekuur van het wijkteams bezoeken. Bekijk hier de actuele tijd en het bezoekadres van het inloopspreekuur van uw wijkteam.